Kjøpsbetingelser

1. Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Avtale
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

3. Partene
Selger er Tysse Mekaniske Verksted AS, Osterøyvegen 3166, post@tysse.no, 56193200, 933973891, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

4. Priser
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader for selve produktet. Fraktkostnad kan tilkomme. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Det tas forbehold om prisendinger på grunn av skrivefeil, tekniske feil etc.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Vi tar også forbehold om retten til å annullere din bestilling, samt å ikke opprettholde våre kundegarantier som følge av force majeure. Dette foreligger dersom det ikke er mulig å oppfylle avtalevilkårene. Dette kan skyldes ekstraordinære omstendigheter og hendelser som Tysse Mekaniske Verksted AS ikke har kunnet forutse som krig, ekstraordinære naturbegivenheter, brann, streik og pandemi.

5. Avtaleinngåelsen
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Vi benytter Klarna Checkout som betalingspartner og du kan velge å betale med kort, faktura eller delbetaling ved utsjekk i kassen. Alle henvendelser eller spørsmål om faktura, betalingsutsettelser, purringer etc må rettes til Klarna. Vi anbefaler at du registrerer en konto når du kjøper fra oss. Det gjør at du har oversikt over dine ordrer og gjør det enklere å handle fra oss neste gang.

7. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. For sendekjøp vil levering ha skjedd og risikoen være overtatt av kjøper, når tingen er overlevert til fraktfører eller transportør som Posten, Hurtigruta, NSB mv. Utfører selgeren transporten selv, skjer levering først når tingen mottas av kjøperen, jf. kjøpsloven § 7 Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Vi tar forbehold om feil i lagerbeholdning. Dersom bestilte varer ikke kan leveres innen angitt tid tar vi kontakt for ny leveringstid. Om du da ønsker å kansellere ordren refunderer vi innbetalt beløp. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. 

8. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte angreretten. Dette gjør du ved å benytte link til angrerettskjema mottatt i ordrebekreftelse. Se rutiner for retur

Dersom du ikke har mottatt link til angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tolv måneder etter at varen er mottatt.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være i samme stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Selger er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt for varen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for selger.

Produktet sendes tilbake til oss (med sporingsnummer), om mulig i originalemballasjen. All retur skal være meldt inn før retur skjer. Angrerettskjema skal sendes inn digitalt via returskjema eller følge med returforsendelse. Skjemaet kan lastes ned her 

Ved kjøp fra Tysse Mekaniske Verksted AS kan varen returneres til vårt retursenter:

Tysse Mekaniske Verksted AS
Osterøyvegen 3166
Returservice
5284 Tyssebotnen 

9. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.