Forbrukerkjøp
7 ÅRS GARANTI

Når du kjøper tilhenger hos en av våre Tysse forhandlere skal du være trygg! Melder du inn din tilhenger vil du få totalt 7års garanti på din  tilhengere. Dette innebærer at reklamasjonsrett varer i to år utover normal reklamasjonstid etter forbrukerkjøpsloven. Vilkår og retningslinjer for bruk av garantien fremgår under.

 

Gjelder forbrukerkjøp av Tysse tilhenger kjøpt etter 01.01.2024. Må meldes inn senest 6 måneder etter  kjøpsdato. 

Jeg ønsker 7 års GARANTI på min tilhenger

Garanti gjelder kun ved forbrukerkjøp. Tilhenger som kjøpes/brukes i en profesjonell sammenheng dekkes ikke av garantien.

Vilkår garanti Tysse tilhenger

Vilkår
Tysse har valgt å gi kunden en garanti på våre tilhengere, som innebærer at kundens reklamasjonsrett varer i to år utover normal reklamasjonstid etter forbrukerkjøpsloven. Vilkår og retningslinjer for bruk av garantien fremgår under. Gjelder forbrukerkjøp av Tysse tilhenger kjøpt etter 1. januar 2024.

Husk at en tilhenger trenger vedlikehold, og vi anbefaler at du kontrollerer at tilhengeren er i kjørbar stand før bruk. Service må utføres minst én gang i året hos en av våre Tysse forhandlere for at garantien skal gjelde. Her kan du lese mer om service og vedlikehold på din tilhenger

Om du lurer på noe, så ikke nøl med å kontakte din nærmeste Tysseforhandler. Vi er her for deg om du trenger hjelp!

Hva inngår i garantien?

 • Garantien gjelder reparasjon eller utskiftning av konstruksjonsfeil, produksjonsfeil og materialfeil ved tilhengeren. Kunden må kunne sannsynliggjøre at feilen var til stede på tidspunktet for levering av tilhengeren, og at tilhengeren har vært i normal bruk. Produsent står fritt til å velge om utskiftning eller reparasjon er mest hensiktsmessig.

 • Garantien gir altså en reklamasjonsrett i totalt 7 år, for mangler som etter forbrukerkjøpsloven ellers bare kan gjøres gjeldende i inntil 5 år.

Hva omfattes ikke av garantien?

 • Garantien omfatter ikke reparasjoner og utskiftninger som skyldes normal slitasje, eller at tilhenger ikke har vært i bruk over lengre perioder. Dette gjelder også endring av farge eller slitasje på overflater, eksempelvis bruksskader på karmer, bunnplate og lignende.

 • Utgifter til løpende service og vedlikehold.

 • Deler på tilhengeren som kan betegnes som en slitedel, og som det er rimelig å forvente at må skiftes som følge av alminnelig bruk av tilhenger.

 • Korrosjon på klippekanter. Les mer om service og korrosjon på klippekanter her.

 • Feil/mangler som skyldes bruk som ikke er tråd med anbefalt og forskriftsmessig bruk av tilhengeren slik dette er beskrevet i vårt instruksjonshefte, eller skader oppstått ved ytre påvirkning (eksempelvis skader som skyldes forsettlige skadehandlinger eller bruk som tilhenger ikke er beregnet for).

 • Feil/mangler som har sammenheng med at kunden har gjort tilpasninger, innredninger eller utført andre endringer på tilhengeren

 • Rett til leie/lån av erstatningstilhenger, eller dekning av utgifter til erstatningstilhenger.

Forutsetninger for bruk av garantien

 • Garantien gjelder kun forbrukerkjøp

 • Garantien gjelder for tilhengere kjøpt f.o.m. 1. januar 2024. Tilhengeren må registreres med serienummer/kjennemerke og kundeinfo på www.tysse.no, innen 6 måneder fra kjøpstidspunktet. Garantitiden varer i 7 år fra og med kjøpsdato.

 • Garantien gjelder kun for kunder som har kjøpt tilhengeren ny hos en av våre Tysse forhandlere.

 • For å beholde og benytte garantien må det kunne dokumenteres at man har fått utført service på tilhengeren hos en Tysse-forhandler minst én gang hver 12. måned.

 • Alle utbedringer på tilhengeren må gjøres av en av våre forhandlere. Forsøk på privat utbedring eller bruk av deler som ikke er merkedeler, vil medføre at garantien bortfaller.

 • Feil/mangler som kreves dekket av garantien må gjøres gjeldende snarest mulig etter at den oppdages.

Ovennevnte vilkår og betingelser gjelder for Tysse sin garanti, og innskrenker ikke den lovbestemte reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven.

Hva skjer ved utbedring?

Dersom det oppstår en feil/mangel og du ønsker å benytte deg av garantien innenfor garantitiden, ta kontakt med din lokale Tysse-forhandler for undersøkelse og vurdering. Ved innvilget bruk av garantien, vil tilhenger bli utbedret etter fabrikkens retningslinjer. Nye deler vil ikke utvide den gjenværende garantien. Om delen som må byttes er utgått fra leverandør, vil den bli erstattet med en tilsvarende.