Tilhengerdetaljer

 

 

Blogg/6077 gruslass - 2.jpg

Drag

Lengde på drag har betydning for både rygging og riktig lasting. Med kort drag blir tilhenger mindre synlig bak bilen, og rygging kan føre til at tilhenger sakser. Dette kan igjen føre til skader både på bil og tilhenger. Med langt drag får man lengre last uten at tilhenger blir baktung.

Tysse har standard langt drag på alle modeller, minimum 145 cm på varehengere.

Nedfellbare karmer

 

Ved transport av last som er lengre enn kassen på varehengere, er det en stor fordel å kunne legge ned forkarmen. Fast forkarm på tilhengeren vanskeliggjør transport av lang last. Lasten må eventuelt stikke ut bak, noe som resulterer i baktung tilhenger.

Nedfellbar forkarm er standard på alle Tysse varehengere.

Blogg/6301NFH  1080x1080 - 2.jpg

Surreløkker

 

Sikring av last er høyt prioritert på Tysse tilhengere. Det skal være mulighet for surring både innvendig og utvendig på tilhenger. Samtidig er det svært praktisk at ikke surreløkkene er i veien ved lasting og lossing. Surreløkkene festet i stål tåler større strekk-belastning enn om disse var festet i finer.

Våre varehengere er utstyr med surreskinner i bunn. Disse har kraftige nedfellte surreløkker.

Understell

Et solid understell kjennetegnes ved kraftige profiler, høy platetykkelse og en konstruksjon som har riktig styrke på rett sted. Innfestingspunkt mellom drag og kasse er spesielt viktig.

Tysse tilhenger har en konstruksjon som ivaretar dette og dermed legger til rette for lengre levetid og bedre sikkerhet.

Hjul

 

Vi gjør oppmerksom på at tilhenger skal være skodd etter kjøreforholdene. Det er derimot ikke noe krav om kjøring med piggdekk på tilhengere, selv om bilen er utstyrt med dette. Er det snø, slaps eller is i veien er sommerdekk forbudt.

Tysse leverer helårsdekk på alle tilhengere med 13″ og 14″ hjul som standard.