Til- og frakobling av tilhengeren til bilen

Ved tilkobling av en tilhenger må det kontrolleres at kulekoblingen er skikkelig festet på tilhengerfeset og i lås. Det skal lage en klikk-lyd når hansken går i lås. Sjekk visuelt at kulekobling er kommet ned på kule. Kuletrykket bør være mellom 40 og 80 kg. Det optimale kuletrykket for hver enkelt bilmodell vil kunne variere, så det er de samlede kjøreegenskaper som avgjør. Hvilken kulevekt som er maks tillatt, finner en i bilens vognkort.

OBS! Negativ kulevekt kan være svært farlig å kjøre med!

 

Husk å heve nesehjulet før du kjører

På tilhenger med brems leveres sikkerhetswire. Tilhengere uten brems har kjetting som sikkerhet mellom bil og tilhenger. Sikkerhetswiren må ligge i rett linje mellom tilhenger og festet på bilens tilhengerfeste. Støpsel for tilhengerens strømtilførsel legges i en løs bue og kobles til bilens el. kontakt. Dersom tilhengeren har nesehjul, må hjulet bli hevet så mye at det ikke tar ned i veien ved kjøring.

 

Sjekk at tilhengerens lys fungerer, og ta av evt. handbrems/fjern parkeringsklosser.

 

 

 

 

Frakobling av tilhenger

Sikre tilhengeren med håndbrems, evt. parkeringsklosser. Unngå å parkere tilhengeren med parkeringsbremsen på. Det anbefales bruk av parkeringsklosser ved lagring av tilhenger. Sveiv ned nesehjul, koble fra strømkabel og sikkerhetswiren. Løft “håndtaket” på kulekoblingen opp og frem slik at låsefunksjonen frigjøres og hengeren kan løftes av bilens hengerfeste.

Tips! Dersom tilhengeren rygges på plass bør en dra den litt frem igjen for å få bremseskoene i ”normalposisjon”.

Ved å trykke på "Godta alle" godkjenner du at vi kan samle inn informasjon om deg til forskjellig bruk. F.eks Statistikk og markedsføring