Trygg transport av dyr

Når du skal transportere dyr med en tilhenger er det ulike tekniske krav du skal følge. Disse tekniske kravene til transportmiddelet avhenger av type transportmiddel, type transport og lengde på reisen.

Følgende gjelder for all transport av dyr:

Generelt gjelder det at transportmidler, containere og annet utstyr du bruker til dyretransport, skal være utformet, innrettet, vedlikeholdt, og brukes på en slik måte at:

  • Dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse, og slik at dyrenes sikkerhet tilgodeses. Skillevegger skal være sterke nok til å tåle dyrenes vekt. Utstyr skal være utformet slik at det kan betjenes raskt og enkelt.
  • Dyrene hindres i å rømme eller falle ut og kan motstå bevegelsesrelaterte belastninger.
  • De kan rengjøres og desinfiseres
  • Dyrene beskyttes mot ugunstig vær, ekstreme temperaturer og ugunstige endringer i klimatiske forhold
  • Dyrene er sikret en luftkvalitet og en mengde som er passende for den art som transporteres. Detaljerte krav til ventilasjonsanlegget gjelder for vegtransport av visse arter.
  • Det er tilgang til dyrene og tilstrekkelig belysning slik at de kan kontrolleres og stelles under transporten.
  • Gulvene er sklisikre, og at gulvets overflate begrenser utslipp av urin og avføring til et minimum.

Sauegrind

Tysse har sauegrinder for transport av sau og geit. Kan leveres til varehengere som ekstrautstyr og til flere forskjellige kassestørrelser. De leveres med baklem og presenning på frontveggen.

Når du skal frakte dyr på veien, må kjøretøyet være klart og tydelig merket med at det inneholder levende dyr, og det skal ha egnet utstyr til lasting og lossing av dyrene.

For mer om lovverket, se:

Ved å trykke på "Godta alle" godkjenner du at vi kan samle inn informasjon om deg til forskjellig bruk. F.eks Statistikk og markedsføring