Fartsgrenser med tilhenger

Nye regler for fartsgrenser med tilhenger kom i mars 2022

Alle tilhengere kan nå trekkes i inntil 80 km/t på veier hvor dette er tillatt. Noen tilhengere med brems kan med en egen godkjenning få mulighet å trekkes i inntil 100 km/t. 

Nå kan du kjøre en tilhenger uten brems i 80 km/t

Alle tilhengere (også allerede registrerte tilhengere) kan nå kjøres i 80 km/t.  Tidligere regel om fartsbegrensning ved aktuell vekt av tilhenger på 300kg er nå fjernet. Dette vil si at på veier med tillatt hastighet på 80 km/t gjelder samme hastighet for bil og tilhenger som for andre kjøretøy. 

Hva er de nye fartsgrensene for tilhengere?

Oppsummert gjelder følgende fartsgrenser for kjøring med tilhengere:

  • Tilhengere uten brems: Tillat 80 km/t
  • Tilhengere med brems: Tillat 80 km/t

For tilhengere med brems har det også åpnet opp en ny mulighet for ytterligere økt hastighet. Godkjenningen kalles Tempo 100

Tempo 100

Tempo 100 vil si at tilhenger kan med en spesiell teknisk godkjenning trekkes i 100 km/t der vei og fartsgrense tillatter denne hastighet. 

Hva skal til for å få tilhenger godkjent for Tempo 100?

Det er kombinasjonen av vekt på bil og henger som avgjør om henger må ha noe fysiske endringer for å kunne kjøre i 100 km/t. Det vil kunne være dempere eller dempere + friksjonskobling (i stedet for ordinær kulekobling).

Tilhengere som skal trekkes lovlig i mer enn 80 km/t må gjennom en teknisk godkjenning hos Statens Vegvesen, og ved godkjenning vil det utstedes et godkjenningsdokument som må medringes under kjøring, samt et merke som skal monteres på tilhengeren. 

Statens Vegvesen har laget en kalkulator der man legger inn reg.nr på bil og henger.

Det er utviklet en prøvekalkulator på www.vegvesen.no/tempo100. Her kan de som vurderer Tempo 100-godkjenning av tilhengeren legge inn registreringsnummer for bil og tilhenger for å sjekke om kombinasjonen er egnet for Tempo 100-godkjenning.

Hva skal til for å få tilhenger og bil godkjent for Tempo 100

Visse tilhengere og campingvogner kan bli godkjent for Tempo 100. Det er Statens vegvesen som godkjenner.

Bilen må ha ABS-bremser og tillatt totalvekt på 3 500 kilo eller lavere. I tillegg er det vektkrav til kombinasjonen av bil og tilhenger, slik at trekkbilen ikke blir for lett i forhold til tilhengeren. Det er også krav til utsyr som sikrer stabil og sikker kjøring. Bremser og støtdempere på tilhengeren, stabilisatorkobling mellom tilhenger og trekkbil eller elektronisk stabilitetssystem på bilen kompenserer hvis bilen i utgangspunktet er for lett i forhold til hengeren. Ved godkjenning av tilhenger til Tempo 100 blir det også krav om EU kontroll av tilhenger. 

Les mer på Statens Vegvesen sin side om hvilke krav som stilles

Nederst på denne siden kan du sjekke om du kan kjøre i 100 km/t med din tilhenger : Link til Statesn Vegvesen

1080x1080-nfh-tesla-1.webp

Tilhenger i forsvarlig stand

En forutsetning for disse hastighetene er selvfølgelig at tilhengeren er i forsvarlig stand, og at lasten er tilstrekkelig sikret. Plasser lasten slik at du får korrekt kuletrykk og benytt typegodkjente jekkestropper. Sekk over tilhenger med tanke på rift i dekk, lys, sikkerhetswire og kobling før du kjører avgårde. 

Sørg for å avpasse fart etter kjøreforhold og husk at bremselengde blir lengre når du kjører med tilhenger.