Hva sier førerkortforskriftene

Nye regler for fartsgrenser med tilhenger kom i mars 2022

Alle kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt  t.o.m 750kg. Sjekk likevel i bilens vognkort hvor stor aktuell totalvekt (last+vekt av henger i øyeblikket) bilen din har lov å trekke.

Alle tilhengere kan nå trekkes i inntil 80 km/t på veier hvor dette er tillatt. Noen tilhengere med brems kan med en egen godkjenning få mulighet å trekkes i inntil 100 km/t. 

 

Avhengig av totalvekt på bil og tilhenger er det kanskje overraskende mange som kan kjøre tilhenger med kun B-sertifikat. Flere biler har totalvekt i overkant av 2000kg og en kan da kjøre en tilhenger med B-sertifikat så lenge samlet totalvekt ikke overstiger 3500kg.  I tillegg må du passe på at den aktuelle vekten ikke overstiger det bilen kan trekke. 

Flere elbiler i dag har en høyere totalvekt, som igjen gjør at skal en kjøre en tilhenger med større totalvekt enn 750kg må en ofte oppgradere sertifikat til B96 eller BE. Sjekk bilens vognkort for å finne ut hvilke totalvekt din bil har. 

B96 eller BE

Skal du trekke tilhenger med totalvekt som gjør at du kommer over 3500kg samlet totalvekt er det førerkort B96 eller BE som gjelder. Ønsker du å oppgradere sertifikat til B96 kan bil og tilhenger tilsammen ha en samlet totalvekt på 4250. For å ta dette førerkortet trenger du ikke ny førerprøve, men du må gjennomføre minst 7 timer obligatorisk opplæring. 

Med BE sertifikat kan du trekke tilhenger med totalvekt opptil 3500kg, og består av samme type opplæring som B96, men det må i tillegg gjennomføres en oppkjøring for å få BE i ditt sertifikat. 

Tilhenger & førerkort klasse B

Har du førerkort klasse B, kan du trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 3500kg. Aktuell totalvekt (last + vekt av tilhenger) må likevel ikke overstige maksimalvekt for tilhenger i bilens vognkort hvis denne er lavere

Tilhenger & førerkort merket B96

Dersom du har førerkort merket B96, kan du trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 4250kg. Aktuell totalvekt (last + vekt av tilhenger) må likevel ikke overstige maksimalvekt for tilhenger i bilens vognkort hvis denne er lavere.

Tilhenger & førerkortklasse BE

Har du førerkort klasse BE trenger du kun å passe på at aktuell totalvekt (last + vekt av tilhenger) ikke overstiger det din bil kan trekke i henhold til bilens vognkort.

Førerkortklasse C1

For deg som har førerkortklasse C1, kan du kjøre lastebil med tillatt totalvekt mellom 3501 – 7500 kg. Du har også lov til å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt til og med 750 kg.

Førerkortklasse C1E

Førerkort klasse C1E gir rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter lett lastebil.

Du kan trekke tilhenger dersom totalvekt ikke overskrider 12 000 kg. Tilhengerens aktuelle totalvekt må ikke overstige det bilen har lov å trekke i henhold til bilens vognkort.

Fremdeles i tvil?

Sjekk ut tilhengerkalkulator hos Statens Vegvesen eller "Finn din tilhenger" tilpasset din bil og ditt sertifikat. 

Ved å trykke på "Godta alle" godkjenner du at vi kan samle inn informasjon om deg til forskjellig bruk. F.eks Statistikk og markedsføring