Sjekkliste for lastsikring

Du har kjøpt noe som ikke får plass i bagasjerommet, men som du vil ha med deg hjem samme dag. Høres det kjent ut? Gjør disse 10 sjekkpunktene til rutine så du kan sikre lasten forsvarlig før du svinger ut av parkeringsplassen!

Enten du gjør storhandel på byggvarehandelen eller skal pakke et flyttelass og legge ut på veien, trenger du lastestropper til å sikre varene. Visste du at gode stropper alene ikke er nok for at varene, du og dine medtrafikanter er trygge på veien?

10 sjekkpunkter for sikring av last -Ta lastsikring på alvor!

Sjekk vognkortet, førerkortet og sjekk kjøretøyets dimensjoner. Gjør deg kjent med bilens vekt, og tillatt totalvekt, sjekk hvor tung henger du kan trekke og bli kjent med mål på kjøretøyets innvendige dimensjoner så du vet hva du får plass til.

Sjekk aktuell last som skal fraktes opp mot punkt 1 før transport. Butikkjeder er generelt gode til å oppgi mål og vekt på sine produkter inkludert emballasje. Sjekk gjerne dette på deres nettsted eller ring dem før avreise.

Sørg for å ha godkjent/tilpasset lastsikringsutstyr til aktuell last. Å dekke til lasten med presenning er ikke det samme som at lasten er sikret. Typegodkjente lastestropper finner du hos din Tysse-forhandler.

Sikkerhetskontroller kjøretøy og utstyr før, under og etter kjøring. Gjør også eventuell fører som låner eller leier ditt kjøretøy kjent med dette ansvaret som er lovpålagt. Mange tar lett på dette ansvaret og eventuell skade og slitasje som oppstår siden det «ikke er min tilhenger eller bil og da er det ikke så nøye». Husk at du må ta tilhengeren din til service jevnlig.

Kobler til tilhenger på en forskriftsmessig og forsvarlig måte. Les mer om tilkobling av tilhenger.

Ta hensyn til hastighetsbestemmelser, vær og føreforhold. Det er ikke trygt å kjøre verken for sakte eller for fort med dårlig sikret last, uansett hvor kort vei du skal. Det kan skape flere farlige situasjoner i trafikken, blant annet fordi folk ikke vil ligge unødvendig under fartsgrensen. Kjører du for fort vil du gå over det tilhengeren er godkjent for.

 

Ta hensyn til hastighetsbestemmelser, vær og føreforhold. Det er ikke trygt å kjøre verken for sakte eller for fort med dårlig sikret last, uansett hvor kort vei du skal. Det kan skape flere farlige situasjoner i trafikken, blant annet fordi folk ikke vil ligge unødvendig under fartsgrensen. Kjører du for fort vil du gå over det tilhengeren er godkjent for.

Plasser lasten riktig med hensyn til mål eller vekt. Se på de enkle tipsene fra Statens vegvesen. Er du usikker så spør du noen om hjelp. Tysse-forhandlerne kan mye om dette.

Merk lasten forskriftsmessig og forsvarlig. Bruk godkjent og synlig merking (merkebånd) dersom lasten stikker ut mer enn en meter. Last utstikkende mer enn en meter vil gi manglende sikt, økt risiko for å treffe og skade andre møtende trafikanter i sving, samt i enkelte tilfeller ved stor tyngde gi feil tyngdepunkt på kjøretøyet. En god og sikker tommelfingerregel er at lasten ikke bør stikke ut mer enn halvparten av kjøretøyets bredde.

Etterkontroller sikring av last under kjøring. Har noe flyttet på seg? Må stroppene etterstrammes?

Rengjør kjøretøy/utstyr og ta sikkerhetskontroll etter endt oppdrag.

Ved å trykke på "Godta alle" godkjenner du at vi kan samle inn informasjon om deg til forskjellig bruk. F.eks Statistikk og markedsføring