Monteringsanvisninger

Service på din Tysse tilhenger

Vi har autoriserte forhandlere over hele landet. Våre forhandlere har verksted for tilhengerreparasjon, noe som er viktig for deg da dette gir trygghet dersom feil oppstår på din tilhenger. For å holde din tilhenger i forskriftsmessig stand, er det viktig å overholde service intervallene som er oppgitt i din instruksjonsbok. Kontakt en forhandler nær deg for service på din tilhenger!

NB! Kontroller lufttrykk og ettertrekk hjulbolter!

Monteringsanvisning utstyrskasse

Monteringsanvisning kapell

Monteringsanvisning Aluminiumslokk

Monteringsanvisning Stillashenger

Grunnleggende bruk av tilhenger

Aksler, bremser og understell må aldri overbelastes!

  • Unngå overlast
  • Unngå overbelastning som følge av ufornuftig og hard kjøring eller feil håndtering. Slag- og støtbelastning på akslene må ikke forekomme. Kjørehastigheten skal tilpasses veistandarden og tilhengerens lastetilstand. Dette gjelder spesielt ved kjøring i svinger
  • Unngå overbelastning som følge av feilplassering av lasten. Kjøretøyet kjører alltid roligere hvis lasten i tilhengeren plasseres så lavt som mulig over akselen (optimale kjøreegenskaper, best bremseeffekt)
  • Ved lange nedoverbakker skal bremsene beskyttes mot overoppheting ved å ta kjørepauser
  • Sjekk bilens tilhengerfeste og tilhengerens påløp for maks belastning. Denne må ikke overstiges
  • Dersom det er behov for å jekke opp tilhengeren, må jekken plasseres under hengerens rammevanger eller akselrør
  • Jevnlig renhold av tilhengeren er med på å bevare utseende og forlenge levetiden

Relevante artikler